aoc logo 246

 

Den største by på Læsø er Byrum. Den ligger ca. midt på øen og altså ikke ud til vandet og rummer både rådhus og skole. Og ca. 450 ud af øens 1800 indbyggere bor her i byen.

 

Centralt og midt i byen støder vi på Byrum Kirke. Kirken er øens største og en af landets ældste kirker. Den blev bygget omkring år 1200 af Vitskøl Kloster. Valdemar den Store skænkede dengang en fjerdedel af Læsø til klosteret og munkene opførte derefter et kapel af store munkesten. Oprindeligt var langhuset og tårnet derfor opført af munkesten, men senere er dele af kirken blevet skalmuret med mindre mursten.

Camping på Læsø - Byrum

Siden afhændede Vitskøl Kloster sine rettigheder på Læsø til Viborg Domkapitel – som jo derefter så at sige sad på saltet.

Kirken er uden sideskibe – og selve kirkerummet er langt og smalt og med krydshvælvinger i loftet. Koret er opført i 17-1800 tallet og kirkens udseende har ikke ændret sig siden 1773.

Camping på Læsø - Byrum

Altertavlen er fra 1450 og vidner om, at den gang var Danmark katolsk. Forneden ses de 12 apostle og foroven i midten Marias Himmelkroning. Til begge sider ses en række helgener – de såkaldte Fjortenhjælpere. Det var dem, som man bad til, når man ønskede beskyttelse mod noget. Hver helgen havde sit eget område at dække – f. eks bad man til Dorothea (øverste række til venstre), hvis man ønskede beskyttelse mod fattigdom og hjælp til fødsler og dødsfald. Man bad til Georg med dragen, hvis man ønskede beskyttelse mod spedalskhed. Og til Gertrud (bærer en model af et kloster på sin højre arm) som beskyttelse mod rotter og mus.

I kirkerne blev det dengang populært at anbringe en skulpturrække af Fjortenhjælperne, da man så kunne bede til dem alle på en gang og ikke risikerede at glemme en enkelt.

Camping på Læsø - Byrum

Over altertavlen hænger et krucifiks fra ca. 1525 og her ses også Kong Christian Vis navnetræk.

Prædikestolen er fra 1704 og er dekoreret med de 4 evangelister.

Camping på Læsø - Byrum

På væggen hænger der et lille skab med en figur af Barbara, som stammer fra et sidealter eller en anden altertavle. Hun er også en af Fjortenhjælperne og beskytter mod lynbrande, er skytsengel for minearbejdere og soldater og tillige skytsengel for Læsø, da hun kan få storm og uvejr til at forsvinde.

Camping på Læsø - Byrum

Det store epitafium – eller gravmæle – er over skipper Christen Melchiorsen Cortsøn og hans 2 hustruer og stammer fra 1758.

Camping på Læsø - Byrum

Rækken af billeder af Kristus og de 12 apostle stammer fra et orgelpulpitur fra 1730. Orgelpulpituret blev opsat, da Hals Kirke blev nedlagt og der skulle findes plads til alle beboerne fra Hals Kirke i Byrum Kirke.

Camping på Læsø - Byrum

Camping på Læsø - Byrum

Bagerst i kirken – ja helt nede bag orgelet – ses en figur af Sct. Laurentius på risten. Muligvis er kirken indviet til Sct. Laurentius, der led martyrdøden på en glødende rist år 258. Men selve figuren er fra ca. år 1700 og er muligvis en galionsfigur fra et skib. Han er de fattiges, de forbrændtes og brandvæsenets helgen.

Camping på Læsø - Byrum

I udkanten af kirkegården har man opsat en række gamle gravsteder lidt beskyttet mod vejr og vind. Vi syntes løsningen var fantastisk.

Camping på Læsø - Byrum

Vi undrede os i øvrigt over de mange granitkant-omkransede gravsteder på kirkegårdene på øen. Men det har en helt naturlig forklaring: tilbage i 1926 hentede stenhugger Axel Zinck granit på Rønnerne for at lave en granitkant rundt om hans fars gravsted. Der var ikke mange træer på øen den gang og dermed ikke megen læ og hækkene på kirkegårdene havde det derfor meget skidt. I stedet satte stenhuggeren altså en granitkant og det bredte sig sidenhen.

Thorvald Hansens tårn

Men der er flere attraktioner at fordybe sig i i Byrum. F.eks. udsigtstårnet eller Thorvald Hansens tårn.

Camping på Læsø - Byrum

Thorvald Hansen blev født i Svendborg i 1868 men flyttede som 2-årig til Læsø – hans fars fødeø. I 1926 besluttede han sig for at bygge et tårn – lige så højt som fyrtårnet i Skagen!

Tårnet er bygget af mursten, som han selv støbte. Han hentede grus og sand i et par spande i grusgraven 2-300 meter væk og da han kun havde 3 forme, støbte han 3 sten om morgenen, 3 til middag og 3 om aftenen. Man har fritlagt tre inde i tårnet i forbindelse med at det er blevet renoveret foråret 2019, så man kan se, hvor grove de i virkeligheden er.

Camping på Læsø - Byrum

Da lageret var stort nok antog han en bekendt – Kristian Østergaard – som ene mand skulle opføre tårnet. Tårnet voksede hurtigt og stod færdig i 1927 – 11 meter højt med en åben top. Men allerede året efter besluttede han sig for at bygge det højere og i 1928/29 var det 14,5 meter højt. Stadig med åben top. Siden byggede han yderligere nogle meter på og skabte glamhullerne og endte derpå på de 17 meter det er i dag.

Camping på Læsø - Byrum

Camping på Læsø - Byrum

Der er adgang til tårnet hele året rundt - det koster kun 20 kr. Fra tårnet er der en flot udsigt - ud over byen og det nærliggende landskab.

I øvrigt sluttede Thorvald Hansen ikke med at bygge, da tårnet stod færdigt. Også de tre huse ved tårnets fod stod han for – han var 73 år, da han påbegyndte det sidste.

Camping på Læsø - Byrum

Museumshuset Læsø

Neden for tårnet fandt vi Museumshuset Læsø. Museumshuset åbnede i 2017 og har samlet flere af museets aktiviteter.

Camping på Læsø - Byrum

Her findes forskellige faste udstillinger som f.eks. søfarts- og fiskeriudstillingen om Læsømanden og havet, der handler om fiskeriet og færgedriften. To erhverv, der har været meget vigtige for Læsøboerne.

Camping på Læsø - Byrum

Camping på Læsø - Byrum

Her er også særudstillingen Havets hemmeligheder – havfund i Kattegat, der viser, hvad de mange vragfund fra skibsforlis rundt om Læsø har været brugt til af Læsøboerne. For naturligvis indsamlede de vragtømmer og strandingsgods som f.eks. kaffebønner og smødritler. Ligesom der er en interaktiv udstilling, der viser et styrhus, hvor man på en skærm kan styre et skib gennem et klippefyldt farvand.

Camping på Læsø - Byrum

Camping på Læsø - Byrum

I et andet hjørne fandt vi et par montre med fund fra september 1780, da en af den danske flådes stoltheder linjeskibet ”Printz Friderich” forliste i nærheden af Kobbergrunden sydøst for Læsø med en besætning på omkring 667 mand.

Camping på Læsø - Byrum

Også den store sølvskat, der blev fundet i 1982, er fast udstillet på museet. Den store mængde af sølvmønter dukkede op, da en landmand satte sin spade ned gennem den i forbindelse med, at han satte grunden af til en ny stald. Der viste sig at være mere end 1800 mønter med en vægt på omkring 22 kg.

Camping på Læsø - Byrum

Camping på Læsø - Byrum

Camping på Læsø - Byrum

Der er også en mindre samling malerier af læsømaleren Marinus Nielsen blev født i 1882 og døde i 1971. Hans vej til Kunstakademiet gik via en række små skitser, som han lavede helt fra barn af og som han ofte bare smed fra sig, hvorefter andre samlede dem op. Museet har udstillet en del malerier og det er tydeligt, at han ikke forlod Læsø for alvor. For motiverne er meget ens og typisk fra øen.

Du kan læse de forrige dele af vores rejseberetning fra Læsø her: 

Se flere gode artikler og rejser og camping her: Rose Frederiksen

 

Følg os her...

Følg os på Facebook, Instagram og Youtube - så går du ikke glib af nogle opdateringer herfra :)

1282659883_facebook  1282659856_youtube  Følg os på Instagram

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Alt Om Campings Nyhedsbrev

* indicates required

AltOmCamping.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen, huske dine indstillinger, målrette annoncer og lave besøgsstatistik. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du dette. Få flere oplysninger om hvordan vi bruger cookies her Privatlivspolitik.

Jeg accepterer cookies fra denne side

EU Cookie Directive Plugin Information